Salutació del Sr. Mariotta – President de l’ISMF –