Les extremes condicions climatològiques forcen la cancel·lació de la individual