Killian Jornet i Laetitia Roux comencen la defensa dels seus títols a la FB17