El recorregut de l’Individual Race arribarà al Pic Negre passant pel Pic Alt de la Capa.