La FONT BLANCA una prova carismàtica amb un futur esperançador